Click to open in English     Закрити

BioStat

BioStat це простий і доступний пакет статистичного аналізу, розроблений для фахівців, що працюють в області медицини, біології, фармакології та біохімії. BioStat заснований на пакеті StatPlus і містить практично всі його функціональні можливості, включаючи ANOVA, регресійний аналіз і аналіз виживаності.

ЗАВАНТАЖИТИ КУПИТИ

Електронна таблиця

BioStat 6 містить абсолютно нову вбудовану електронну таблицю, оптимізовану і багатонитєву, завдяки якій Ви можете завантажувати документи Excel навіть швидше, ніж Excel. BioStat для Windows, підтримує до 1 048 576 рядків, 16 384 стовпців, 64 тисяч робочих листів, необмежену кількість книг (документів Excel).
Надбудова для Excel підтримує Excel 2007 – 2016, 32- і 64-розрядні версій Microsoft Office. Pro: Також підтримуються різні текстові формати, документи Microsoft* Excel* 97-2003 (XLS) і 2007-2016 (XLSX), документи SPSS* (до версії v22).

Купити зараз або спробувати

Статистика

BioStat дозволяє виконувати різні типи аналізу - від графіків і обробки даних (перетворення і семплування) до непараметричних методів, регресійного і дисперсійного аналізу, аналізу виживаності.

Ознайомитися з функціоналом

Потрібно більше?

StatPlus включає в себе всі функції BioStat і навіть більше: аналіз часових рядів і прогнозування, контрольні карти для контролю якості. StatPlus може працювати автономно або як надбудова для Excel , при цьому також є версія для macOS .

Дізнатися більше про StatPlus для Windows або  StatPlus:mac.

Безкоштовна версія

У нас є безкоштовна версія, яка дає Вам можливість оцінити програму, перш ніж купити її. Якщо у Вас виникнуть будь-які питання, будь ласка, не соромтеся зв'язатися з нашою командою підтримки.

Завантажити

Доступно кожному

З нами ви виграєте не тільки від дуже привабливих цін та україномовної підтримки, але і збільшите продуктивність аналізу, завдяки легкості використання і точним розрахунками. Крім цього, ліцензії для Mac/Windows є постійними: у нас немає підписок або щомісячних платежів.

Отримати кошторис

Системні вимоги

BioStat працює з Windows 2000 або новіше, рекомендується Windows 7 або новіше. Надбудова для Excel сумісна з Microsoft Excel 2007 і новіше. BioStat сумісна з Windows 10.

Знімки екрану

Список функцій BioStat

 • Pro версія
  • Швидка і потужна автономна електронна таблиця.
  • Надбудова для Excel 2007, 2010, 2013 і 2016.
  • Пріоритетна підтримка електронною поштою або телефоном.
  • Гарантія виправлення помилок і безкоштовні оновлення до нової версії протягом всього періоду обслуговування.
 • Основна статистика
  • Детальні описові статистики.
  • Порівняння середніх - одновибірковий Т-Тест.
  • Порівняння середніх - двовибірковий, парний Т-Тест, критерій Пагурової, G-критерій.
  • Двовибірковий Т-Тест для узагальнених даних.
  • Порівняння дисперсій (F-критерій Фішера)
  • Одновибірковий та двовибірковий z-тести.
  • Коефіцієнти кореляції Пірсона, Фехнера і їх оцінка.
  • Перевірка нормальності (включаючи тести D'Agostino).
  • Крос-табуляція.
  • Частотний аналіз.
 • Дисперсійний аналіз (ANOVA)
  • Однофакторний дисперсійний аналіз.
  • Двофакторний, трифакторний дисперсійний аналіз.
  • Апостеріорні критерії (post-hoc тести) - Бонфероні, Тьюки-Крамера, Тьюки-B, Тьюки HSD (критерій справжньої значимості), Неймана Кейлса.
  • General Linear Models (GLM) ANOVA.
  • Аналіз внутрісуб'ектних і межсуб'ектних ефектів, змішані моделі ANOVA.
 • Класифікація даних
  • Дискримінантний аналіз.
 • Непараметрична статистика
  • Аналіз таблиць спряженості 2x2 (Хі-квадрат, Хі-квадрат Йєтса, критерій Фішера-Ірвіна, Фі-квадрат, і ін.)
  • Ранги та персентілі.
  • Тест Хі-квадрат.
  • Рангові кореляції (Тау Кендалла, R Спірмена, Гамма).
  • Порівняння незалежних вибірок - тести Мана-Уїтні, Колмогорова-Смирнова, Вальда-Вольфовица, критерій Розенбаума, дисперсійний аналіз Краскела-Уолліса, медіанний критерій.
  • Порівняння залежних вибірок - тест співпадаючих пар Уілкоксона, метод знаків, обчислення коефіцієнта конкордації.
  • Q критерій Кокрена.
 • Регресійний аналіз
  • Множинна лінійна регресія.
  • Зважений МНК (ВМНК, WLS регресія).
  • Логістична регресія (логіт регресія).
  • Покрокова регресія (пряма і зворотна).
  • Поліноміальна регресія.
  • Регресія Кокса.
 • Аналіз виживаності
  • Регресія Кокса (модель пропорційних ризиків).
  • Пробіт-аналіз методами Фінні і Прозоровського (визначення ЛД50, ЛД100, коефіцієнта кумуляції).
 • Маніпуляція та обробка даних
  • Трансформація та генерація даних.
  • Семплінг.
  • Генерація випадкових чисел із заданим розподілом.
  • Стандартизація.
  • Reshaping таблиці - bind / stack і unstack.
  • Матричні операції.
 • Графіки та діаграми
  • Гістограми, ящик з вусами (діаграма розмаху), діаграма розкиду.
 • StatPlus вміє ще більше!
  • Аналіз часових рядів
   • Аналіз автокореляційної функції і коррелограмми (ACF)
   • Ковзне середнє (рухоме середнє).
   • Аналіз перерваного тимчасового ряду.
   • Аналіз Фур'є.
   • Обробка даних - видалення середнього, різниці, експоненціальне згладжування.
  • Контрольні карти (карти контролю якості Шухарта) - X-bar, R-карти, S-карти, P-карти, C-карти, U-карти, контрольна карта накопичених сум CUSUM.
  • Windows + Mac
   • StatPlus доступна для PC і Mac платформ.
    Обидві версії містять власну електронну таблицю або можуть працювати як надбудови для Excel.
   • Вже скоро: Онлайн версія.
  • Дізнатися більше про StatPlus для Windows або  StatPlus:mac. Якщо у вас вже є ліцензія BioStat - натисніть тут, щоб оновити.