Click to open in English     Закрити

StatPlus:mac

Ви займаєтеся аналізом даних, та статистичний аналіз є частиною ваших повсякденних обов'язків? Чи знайшли ви зручний інструмент аналізу даних, який легко і просто працює на вашому Mac?

StatPlus:mac — Mac версія пакету StatPlus, інструменту статистичного аналізу популярного у багатьох галузях, таких як соціологія, медицина і фармація, економіка та індустрія страхування, охорона здоров'я та клінічні дослідження. StatPlus: mac перетворює Microsoft Excel для Mac (2004  -  2016) і Apple Numbers у потужний статистичний інструмент, позбавляючи вас від необхідності вивчати нове програмне забезпечення. Використовуючи звичний інтерфейс Microsoft Excel або Apple Numbers, ви зможете виконати аналіз і розрахунки, зосередившись на аналізі результатів, а не на способі їх отримання.

ЗАВАНТАЖИТИ КУПИТИ

Апгрейд електронної таблиці

Перетворіть ваш табличний процесор (Microsoft Excel або Apple Numbers) у потужний статистичний пакет за допомогою StatPlus:mac й ви зможете виконувати аналіз даних на вашому Mac у звичному середовищі. Досить витрачати час на вивчення нових інструментів – спробуйте StatPlus:mac саме зараз.

Отримати зараз

Статистика

StatPlus: mac дозволяє користувачам Mac виконувати різні види аналізу даних — від описових статистик та таблиць частот до складних моделей дисперсійного аналізу, включаючи методи непараметричної статистики та регресійного аналізу, аналізу виживаності та часових рядів, а також широкого спектру інших методів.

Ознайомитися з функціоналом

Mac + Windows

StatPlus доступна для PC і Mac платформ без додаткової оплати (за запитом доступна хмарна версія). Обидві версії містять власну електронну таблицю або можуть працювати як надбудови для Excel. Це дозволяє ефективно використовувати існуюче ІТ-середовище, зменшити час на навчання і знизити витрати.

Шукаєте Windows версію?

Безкоштовна версія

У нас є безкоштовна версія, яка дає Вам можливість оцінити програму, перш ніж купити її. Якщо у Вас виникнуть будь-які питання, будь ласка, не соромтеся зв'язатися з нашою командою підтримки.

Завантажити

Доступно кожному

З нами ви виграєте не тільки від дуже привабливих цін та україномовної підтримки, але і збільшите продуктивність аналізу, завдяки легкості використання і точним розрахунками. Крім цього, ліцензії для Mac/Windows є постійними: у нас немає підписок або щомісячних платежів.

Запит ціни

Системні вимоги

StatPlus:mac працює з macOS 10.5-10.13 (v6 потребує 10.7 або новіше). StatPlus:mac підтрумує Microsoft Excel для Mac (версії: 2004, 2008, 2011, 2016) та Apple Numbers v3/v4 як джерела даних. StatPlus:mac для роботи не вимагає підключення до Інтернету (за винятком функції автоматичного оновлення).

Знімки екрану

Список функцій StatPlus:mac

 • Pro версія
  • Вбудована електронна таблиця з підтримкою документів Excel і OpenOffice.
  • Робота (як надбудови) з даними з Excel 2004, 2008, 2011 и 2016.
  • Робота (як надбудови) з даними з Apple Numbers 3 та 4.
  • Безкоштовна ліцензія StatPlus Pro для Windows.
  • Пріоритетна підтримка електронною поштою або телефоном.
  • Гарантія виправлення помилок і безкоштовні оновлення до нової версії протягом всього періоду обслуговування.
 • Основна статистика
  • Детальні описові статистики.
  • Порівняння середніх - одновибірковий Т-Тест.
  • Порівняння середніх - двовибірковий, парний Т-Тест, критерій Пагурової, G-критерій.
  • Двовибірковий Т-Тест для узагальнених даних.
  • Порівняння дисперсій (F-критерій Фішера)
  • Одновибірковий та двовибірковий z-тести.
  • Коефіцієнти кореляції Пірсона, Фехнера і їх оцінка.
  • Перевірка нормальності (включаючи тести D'Agostino).
  • Крос-табуляція.
  • Частотний аналіз.
 • Дисперсійний аналіз (ANOVA)
  • Однофакторний дисперсійний аналіз.
  • Двофакторний, трифакторний дисперсійний аналіз.
  • Апостеріорні критерії (post-hoc тести) - Бонфероні, Тьюки-Крамера, Тьюки-B, Тьюки HSD (критерій справжньої значимості), Неймана Кейлса.
  • General Linear Models (GLM) ANOVA.
  • Аналіз внутрісуб'ектних і межсуб'ектних ефектів, змішані моделі ANOVA.
 • Класифікація даних
  • Дискримінантний аналіз.
 • Непараметрична статистика
  • Аналіз таблиць спряженості 2x2 (Хі-квадрат, Хі-квадрат Йєтса, критерій Фішера-Ірвіна, Фі-квадрат, і ін.)
  • Ранги та персентілі.
  • Тест Хі-квадрат.
  • Рангові кореляції (Тау Кендалла, R Спірмена, Гамма).
  • Порівняння незалежних вибірок - тести Мана-Уїтні, Колмогорова-Смирнова, Вальда-Вольфовица, критерій Розенбаума, дисперсійний аналіз Краскела-Уолліса, медіанний критерій.
  • Порівняння залежних вибірок - тест співпадаючих пар Уілкоксона, метод знаків, обчислення коефіцієнта конкордації.
  • Q критерій Кокрена.
 • Регресійний аналіз
  • Множинна лінійна регресія.
  • Зважений МНК (ВМНК, WLS регресія).
  • Логістична регресія (логіт регресія).
  • Покрокова регресія (пряма і зворотна).
  • Поліноміальна регресія.
  • Регресія Кокса.
 • Аналіз часових рядів
  • Аналіз автокореляційної функції і коррелограмми (ACF)
  • Ковзне середнє (рухоме середнє).
  • Аналіз перерваного тимчасового ряду.
  • Аналіз Фур'є.
  • Обробка даних - видалення середнього, різниці, експоненціальне згладжування.
 • Аналіз виживаності
  • Регресія Кокса (модель пропорційних ризиків).
  • Пробіт-аналіз методами Фінні і Прозоровського (визначення ЛД50, ЛД100, коефіцієнта кумуляції).
 • Маніпуляція та обробка даних
  • Трансформація та генерація даних.
  • Семплінг.
  • Генерація випадкових чисел із заданим розподілом.
  • Стандартизація.
  • Reshaping таблиці - bind / stack і unstack.
  • Матричні операції.
 • Графіки та діаграми
  • Гістограми, ящик з вусами (діаграма розмаху), діаграма розкиду.
  • Контрольні карти (карти контролю якості Шухарта) - X-bar, R-карти, S-карти, P-карти, C-карти, U-карти, контрольна карта накопичених сум CUSUM.