StatPlus:mac LE

Знайомтесь, StatPlus:mac LE — безкоштовна версія пакету StatPlus:mac Pro. Якщо ви використовуєте Excel 2004 – 2019 для Mac або Apple Numbers для роботи з даними, StatPlus:mac LE – це саме те, що вам потрібно, щоб розпочати аналіз даних. Отримайте інструмент аналізу даних, не виходячи з Excel, – тепер з новим безкоштовним функціоналом.

Незалежно від того, досвідчений ви користувач зі своїм набором інструментів аналізу або тільки починаєте вивчати статистику, StatPlus:mac LE дасть вам можливість використовувати оболонку вашої улюбленої електронної таблиці з великим набором методів статистичного аналізу. Будучи абсолютно безкоштовним додатком, StatPlus демонструє якості, які, як правило, доступні тільки в спеціалізованих пакетах аналізу - послідовність і точність результатів, надійність, безліч моделей аналізу даних, графіки, діаграми і багато, багато іншого.

Спробуйте безкоштовну версію зараз і ви зрозумієте чому багато користувачів перестали використовувати інші пакети аналізу після того, як встановили StatPlus:mac.

Analysis Toolpak для Mac

Ця зручна надбудова замінює пакет аналізу в Microsoft Excel для Mac. Документація містить керівництво для користувачів, які переходять з пакету аналізу на StatPlus:mac. StatPlus:mac LE повністю сумісний з Excel 2004/2008/2011/2016/2019 і офіційно обраний компанією Microsoft для заміни модуля Analysis ToolPak в Excel 2008/2011.

Завантажити

Pro версія

StatPlus:mac Pro дозволяє користувачам Mac виконувати різні види аналізу даних - від описових статистик і таблиць частот до складних моделей дисперсійного аналізу, включаючи методи непараметричної статистики та регресійного аналізу, аналізу виживаності та часових рядів, а також широкого спектру інших методів.Також користувачі Pro версії мають право на отримання пріоритетної підтримки, яка доступна навіть у вихідні дні.

Порівняти можливості або отримати Pro версію

Переваги реєстрації

Зареєструйтесь безкоштовно та без зобов'язань, щоб отримати більше. Як зареєстрований користувач, ви зможете отримати доступ до останніх версій StatPlus:mac LE і документації, отримати базову підтримку і навіть виграти безкоштовне оновлення до версії Pro.

Зареєструватися зараз

Безкоштовно (без *)

StatPlus: mac LE безкоштовна без викрутасів і зірочок - без реклами, обмежень за часом або розміром даних. Якщо у вас є питання, будь ласка, не зволікайте зв'язатися з нашою командою підтримки.

Стандарт

Університети, наукові центри, державні установи та науково-дослідні інститути по всьому світі вже вибрали StatPlus:mac в якості стандартного інструменту аналізу та отримали усі його переваги - універсальність, надійність, швидкість і сумісність з популярною середовищем Microsoft Office.

Системні вимоги

StatPlus: mac працює з macOS 10.7-11 (v7 потребує 10.9 або новіше). StatPlus: mac підтримує Microsoft Excel для Mac (версії: 2004, 2008, 2011, 2016, 2019) і Apple Numbers як джерела даних. StatPlus:mac для роботи не вимагає підключення до Інтернету (за винятком функції автоматичного оновлення).

Знімки екрану

Потрібно більше?

StatPlus:mac Pro є найбільш доступним рішенням для аналізу даних на Mac, залишаючись єдиним пакетом, що підтримує Excel 2019 і Apple Numbers як джерела даних. Крім легкої кривої навчання і привабливих цін, програма містить більше 70 процедур і розрахунків, сумісних зі стандартами індустрії аналізу даних. Ліцензія Mac/PC є постійною і не вимагає платних підписок.

АПГРЕЙД ДО PRO ЗАПИТ ЦІНИ

Порівняння функціоналу — StatPlus:mac Pro vs. LE

 • Тільки в StatPlus:mac Pro.
 • Доступно в безкоштовній LE версії.

 • Pro версія
  • Вбудована електронна таблиця з підтримкою документів Excel і OpenOffice/LibreOffice Calc.
  • Робота (як надбудови) з даними з Excel 2004-2021.
  • Робота (як надбудови) з даними з Apple Numbers.
  • Безкоштовна ліцензія StatPlus Pro для Windows.
  • Пріоритетна підтримка електронною поштою або телефоном.
  • Гарантія виправлення помилок і безкоштовні оновлення до нової версії протягом всього періоду обслуговування.
 • Основна статистика
  • Детальні описові статистики.
  • Порівняння середніх - одновибірковий Т-Тест.
  • Порівняння середніх - двовибірковий, парний Т-Тест, критерій Пагурової, G-критерій.
  • Двовибірковий Т-Тест для узагальнених даних.
  • Порівняння дисперсій (F-критерій Фішера)
  • Одновибірковий та двовибірковий z-тести.
  • Коефіцієнти кореляції Пірсона, Фехнера і їх оцінка.
  • Перевірка нормальності (включаючи тести D'Agostino).
  • Крос-табуляція.
  • Частотний аналіз.
  • Вибір алгоритму розрахунку процентилей по Хіндману та Фану - з можливістю симуляції SAS, JMP, Minitab, SPSS, Excel.
 • Дисперсійний аналіз (ANOVA)
  • Однофакторний дисперсійний аналіз.
  • Двофакторний, трифакторний дисперсійний аналіз.
  • Апостеріорні критерії (post-hoc тести) - Бонфероні, Тьюки-Крамера, Тьюки-B, Тьюки HSD (критерій справжньої значимості), Неймана Кейлса, Данета.
  • General Linear Models (GLM) ANOVA.
  • Аналіз внутрісуб'ектних і межсуб'ектних ефектів, змішані моделі ANOVA.
 • Багатовимірний аналіз і класифікація даних
  • Метод головних компонент (PCA).
  • Факторний аналіз (FA).
  • Дискримінантний аналіз (DF).
  • Ієрархічна кластеризація та метод k-середніх.
 • Непараметрична статистика
  • Аналіз таблиць спряженості 2x2 (Хі-квадрат, Хі-квадрат Йєтса, критерій Фішера-Ірвіна, Фі-квадрат, і ін.)
  • Ранги та персентілі.
  • Тест Хі-квадрат.
  • Рангові кореляції (Тау Кендалла, R Спірмена, Гамма).
  • Порівняння незалежних вибірок - тести Мана-Уїтні, Колмогорова-Смирнова, Вальда-Вольфовица, критерій Розенбаума, дисперсійний аналіз Краскела-Уолліса, медіанний критерій.
  • Порівняння залежних вибірок - тест співпадаючих пар Уілкоксона, метод знаків, обчислення коефіцієнта конкордації.
  • Q критерій Кокрена.
 • Регресійний аналіз
  • Множинна лінійна регресія (аналіз залишків, діагностика колінеарності, розрахунок довірчих інтервалів і інтервалів передбачення моделі).
  • Зважений МНК (ВМНК, WLS регресія).
  • Логістична регресія (логіт регресія).
  • Покрокова регресія (пряма і зворотна).
  • Поліноміальна регресія.
  • Підгонка кривих.
  • Перевірка гетероскедастичності - критерії Бройша-Пагана (BPG), Харві, Глейзера, Енгла (Engle's ARCH), Уайта.
 • Аналіз часових рядів
  • Аналіз автокореляційної функції і коррелограмми (ACF)
  • Ковзне середнє (рухоме середнє).
  • Аналіз перерваного тимчасового ряду.
  • Аналіз Фур'є.
  • Обробка даних - видалення середнього, різниці, експоненціальне згладжування.
  • Тести на наявність одиничного кореня в авторегресійній моделі - Дікі-Фуллера, розширений тест Дікі-Фуллера (ADF тест), Філліпса-Перона (PP тест), Квятковського-Філіпса-Шмідта-Шина (KPSS тест).
 • Аналіз виживаності
  • Таблиці дожиття.
  • Метод Каплан-Майера (логарифмічний ранговий критерій, відношення ризиків).
  • Регресія Кокса (модель пропорційних ризиків).
  • Пробіт-аналіз методами Фінні і Прозоровського (визначення ЛД50, ЛД100, коефіцієнта кумуляції).
  • Аналіз ROC-кривих (AUC).
  • Порівняння ROC-кривих.
 • Маніпуляція та обробка даних
  • Трансформація та генерація даних.
  • Семплінг.
  • Генерація випадкових чисел із заданим розподілом.
  • Стандартизація.
  • Reshaping таблиці - bind / stack і unstack.
  • Матричні операції.
 • Графіки та діаграми
  • Гістограми
  • Діаграма розкиду
  • Ящик з вусами (діаграма розмаху).
  • Діаграма "стовбур-листя".
  • Метод Бланда-Альтмана.
  • Графіки Q-Q (квантиль-квантиль) для різних розподілів.
  • Контрольні карти (карти контролю якості Шухарта) - X-bar, R-карти, S-карти, I-MR-карти, P-карти, C-карти, U-карти, контрольна карта накопичених сум CUSUM.